Köpvillkor

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m samt för slutförsäljning.


Frakt
Grundfrakten är 150 kr exkl. moms

Priser
Alla priser är i svenska kronor och visas exkl moms.

Skadat paket
Alla varor är transportförsäkrade. Vid skada skall du omgående meddela detta till speditören där du hämtade/fick paketet. Personalen hjälper dig där.

Garanti
Samtliga varor har en garantitid på minst ett år vad beträffar material och funktion. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköpslagen. Vid uppenbara fel orsakade av användaren gäller ej garantin. Vid åberopande av garanti skall Bluecom AB kontaktas via mail med en så utförlig beskrivning av felet som möjligt. Därefter återkommer vi med instruktioner om hr ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller utbytt.

PUL - personuppgiftslagen
Enligt PUL (pesonuppgiftslagen) som tillkom 24 oktober 1998 ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår webhandelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i Bluecom:s kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av Bluecom AB och lämnas inte ut till tredje part. De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden m.m.
Du har rätt att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen.

Bluecom AB, Kontorsvägen 2, 872 31 Kramfors, 0612 717 330, sales@bluecom.se